Dla członków i mediów

Jak powstał Szlak?

Szlak Jabłkowy (pierwotnie Warecki Szlak Jabłkowy) powstał z inicjatywy grupy lokalnych społeczników: Małgorzaty Dąbrowskiej – Prezes Stowarzyszenia „Made in Bończa”, Lidii Grzegorek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konarach, Doroty Lenarczyk – Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia W.A.R.K.A. oraz Andrzeja Zaręby – Dyrektora Gminnej Instytucji Kultury „Dworek na Długiej” oraz Prezesa Stowarzyszenia W.A.R.K.A. Początkowo szlak skupiał obiekty na terenie gminy Warka, by od 2020 r. rozszerzyć obszar swej działalności na cały powiat grójecki.

Koordynator Szlaku

Koordynatorem i organem nadzorującym działania rozwojowe Szlaku Jabłkowego jest Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Do głównych zadań w tym zakresie należy przyjmowanie nowych członków oraz ich integrowanie i rozwój np. poprzez organizację szkoleń i wizyt studyjnych, planowanie działań rozwojowych i pozyskiwanie na nie funduszy, prowadzenie witryny internetowej oraz mediów społecznościowych, koordynacja działań promocyjnych w tym wydawanie materiałów promocyjnych oraz organizowanie imprez promocyjnych np. Jarmarków Śniadaniowych Szlaku Jabłkowego.

Co daje członkostwo?

Członkostwo to przede wszystkim udział w wyjątkowym partnerstwie ukierunkowanym na promowanie dobra wspólnego powiatu grójeckiego jakim jest jabłko i aktywności z nim związane tj. podtrzymanie tożsamości lokalnej, rozwój wiedzy o regionie oraz budowanie poczucia dumy z życia w Największym Sadzie Europy.

Jak zacząć?

Przygotuj ofertę, określ co, kiedy turysta może zobaczyć i jak się z skontaktować (na wzór opisu innych obiektów) i napisz do nas. Po wstępnej weryfikacji skontaktujemy się z Tobą! W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z koordynatorem szlaku: mpawlowska@stowarzyszeniewarka.pl, 506 326 445

Zgłoś produkty do certyfikacji
Jabłko na Widelcu

Zapraszamy restauracje, przetwórców i lokalnych producentów, którzy chcą dołączyć do Szlaku Jabłkowego – do przesyłania zgłoszeń do Akcji „Jabłko na Widelcu”.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. prowadzi nabór ciągły, w ramach którego można zgłaszać dania, przetwory, desery i inne jabłkowe produkty kulinarne, które chcą się posługiwać wyjątkowym znakiem uzyskanym dzięki wpisaniu na listę certyfikowanych dań. W celu zgłoszenia należy zapoznać się z Regulaminem i wypełnić formularz zgłoszeniowy.